Phòng Hợp tác Quốc tế

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ DU HỌC NGHỀ (NHIỀU NGÀNH) TẠI CHLB ĐỨC NĂM 2020

11(1)Hạn đăng ký cho khóa học A1 gần nhất: từ ngày 26/05/2020 đến hết ngày 16/06/2020.

Xem tiếp...

HỌC BỔNG TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG NIIGATA, NHẬT BẢN ĐỢT NHẬP HỌC THÁNG 10/2020

9(2)Đăng ký tham gia học bổng đến hết ngày 25/05/2020 tại link sau: https://forms.gle/UM6noPCjpeQQXJcR8

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ HỮU PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

42THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ HỮU PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ HỮU PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

42 100 100 75 fillTHÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ HỮU PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ TRAO ĐỔI GIÁO DỤC GIỮA CANADA – ASEAN ĐỂ PHÁT TRIỂN (CANADA-ASEAN SCHOLARSHIPS AND EDUCATIONAL EXCHANGES FOR DEVELOPMENT – SEED)

160803 anh6CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ TRAO ĐỔI GIÁO DỤC GIỮA CANADA – ASEAN ĐỂ PHÁT TRIỂN (CANADA-ASEAN SCHOLARSHIPS AND EDUCATIONAL EXCHANGES FOR DEVELOPMENT – SEED)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.