Hội đồng Giáo sư cơ sở

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

42 100 100 75 fillKết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

Xem tiếp...

Quyết định Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ - Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Thăng Long

3(2)Quyết định Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ - Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

Tiêu chí đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

68Tiêu chí đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Xem tiếp...

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ CỦA GIẢNG VIÊN HÀ VĂN DƯƠNG

17(2)BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ CỦA GIẢNG VIÊN HÀ VĂN DƯƠNG

Xem tiếp...

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ CỦA GIẢNG VIÊN VÕ THỊ KIM ANH

17(2)BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ CỦA GIẢNG VIÊN VÕ THỊ KIM ANH

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.