Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

Thông báo thay đổi ngày thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Thts

Thông báo thay đổi ngày thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1)

TSCH1 6

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 (Đợt 2)

29(2)Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 02/08/2019– 25/10/2019   

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

32(1)Thời gian phát hành và nhận hồ sơ xin học: Từ 13/06/2019 đến 02/08/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 (Đợt 1)

11(1)Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 02/01/201931/05/2019   

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.