Thông báo v/v cập nhật thay đổi thông tin của sinh viên

TB sv cap nhat thong tin

Thông báo v/v cập nhật thay đổi thông tin của sinh viên 

Xem tiếp...

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THĂNG LONG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

16(2)BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THĂNG LONG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Xem tiếp...

Công văn v/v phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng

41(1) Công văn v/v phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên không tham gia tuần sinh hoạt học sinh viên 2019-2020

11(1)Danh sách sinh viên không tham gia tuần sinh hoạt học sinh viên 2019-2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 32 THIẾU GIẤY TỜ

54ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NỘP BỔ SUNG TẠI BÀN 2 PHÒNG TIẾP SINH VIÊN 
TRƯỚC NGÀY 15/12/2019.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.