Quy chế - Quy định

Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy trường Đại học Thăng Long năm học 2017 - 2018

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

Quy chế đào tạo theo tín chỉ bổ sung sửa đổi 2013

Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ TT 10_2011_TT-BGD

Quy chế học sinh sinh viên

Quy chế tuyển sinh đại học 2011 bổ sung

Quy chế tuyển sinh đại học 2012 bổ sung

Quy chế tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2010

Quy định biên soạn giáo trình

Quy định công nhận văn bằng nước  ngoài

Quy định đào tạo thạc sỹ 2011 thông tư số 10_2011_TT-BGD

Quy định nhiệm vụ giảng viên

Quy định nhiệm vụ giảng viên bổ sung

Quy định phòng chống ma túy tại các cơ sở giáo dục

Quy định quản lý sinh viên ngoại trú

Quy định văn bằng chứng chỉ

Quy định về công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong nhà trường

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh - sinh viên

Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục


Tin mới