Thông tin tuyển dụng của Công ty Mazars Việt Nam

 

Thông tin tuyển dụng của Công ty Mazars Việt Nam
- Thực tập sinh Kiểm toán – Bộ phận Audit & Assurance Services: http://bit.ly/2lPR0C2
Deadline Vòng hồ sơ: 30/10/2019
- Thực tập sinh Kế toán – Bộ phận Accounting Outsourcing Services: http://bit.ly/2VPJeGg
- Kế toán viên – Bộ phận Accounting Outsourcing Services: http://bit.ly/2J29CYn


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.