Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO V/v Tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2020

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Số: 20071523/TS - ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học

ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2020

Căn cứ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thăng Long ban hành kèm theo Quyết định số 20022807/QĐHĐQT-ĐHTL ngày 28/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 17122107/QĐHT- ĐHTL ngày 21/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long về việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học;

            Trường Đại học Thăng Long thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2020, cụ thể như sau:

            1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh là công dân Việt Nam có trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng, làm việc đúng chuyên ngành tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh.

            2. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

            3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 chỉ tiêu

            4. Tiêu chuẩn tuyển sinh

            - Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương.

            - Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề.

            5. Hình thức tuyển sinh

            - Xét tuyển kết quả tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng;

            - Điểm xét tuyển: Trung bình chung kết quả cao đẳng ngành Điều dưỡng ≥ 6.5.

            6. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            7. Hồ sơ đăng ký

            -  Phiếu đăng ký xét tuyển (Download tại đây) có xác nhận đồng ý cho dự tuyển và theo học của cơ quan nơi thí sinh công tác.

-  Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau:

+ Giấy khai sinh

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng

+ Chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng.

+ Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng (nếu có)

+ Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh công tác hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

+ Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng).

+ 2 ảnh cỡ (4x6) mới chụp không quá 6 tháng (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký xét tuyển, đóng dấu giáp lai; 1 ảnh còn lại để trong phong bì, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ, bên ngoài ghi đầy đủ thông tin của thí sinh và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ theo quy định.

8. Kế hoạch tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 24/8 – 28/8/2020.

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

- Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ môn Điều dưỡng, tầng 3, Tòa nhà A, trường Đại học Thăng Long, Đường Nghiêm Xuân Yêm Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Lệ phí: 450.000 đồng.

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: 3/9 – 5/9/2020.

            - Thời gian nhập học: sẽ thông báo cụ thể sau.

            9. Các thông tin khác

            - Loại hình đào tạo: Tập trung

            - Thời gian đào tạo: 2 năm

            - Thời gian học: Ngoài giờ hành chính

- Địa điểm học: trường Đại học Thăng Long, Đường Nghiêm Xuân Yêm Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Học phí: 24.000.000 đồng/1 năm.

            Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 0243.9958734/0243.5592678

           

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Phan Huy PhúVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.