Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2018 HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

P. ĐÀO TẠO - BM. ĐIỀU DƯỠNG

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2018

HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

 

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị

thực hiện

Ghi chú

I. Gửi thông báo, bán và thu hồ sơ đăng ký xét tuyển

1

- Gửi thông báo tuyển sinh

- Lên kế hoạch, phân công cán bộ giảng dạy 

26/2 - 1/3/2018

Phòng Đào tạo

BM Điều dưỡng

Gửi các bệnh viện, trung tâm y tế của Hà Nội

2

Bán và thu hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển

26/3 - 30/4/2018

Phòng Đào tạo

II. Công tác chuẩn bị

1

- Ra quyết định thành lập HĐTS và các ban chuyên môn

- Nhập, kiểm tra hồ sơ và tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển

26/4 - 29/6/2018

Phòng Đào tạo

Ban Thư ký

Phối hợp cùng bộ môn Điều dưỡng, trình HĐTS duyệt.

III. Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả

1

- Tổ chức hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Công bố danh sách trúng tuyển

2/7 - 11/7/2018

Hội đồng tuyển sinh

2

Ra quyết định công nhận danh sách trúng tuyển

11/7/2018

Ban Thư ký

3

Gửi giấy báo nhập học

1/8 - 3/8/2018

Ban thư ký

4

Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả tuyển sinh

6/8/2018

IV. Nhập học và tổ chức thi Tiếng Anh vượt cấp

1

Tổ chức nhập học

13/8 - 17/8/2018

Phòng Đào tạo

Phòng HCTH

Phòng Tài vụ

2

Thi Tiếng Anh vượt cấp

18/8/2018

Sinh viên

BM Tiếng Anh

P.Đào tạo

TT Khảo thí

- Công bố điểm

- Xếp lớp tiếng Anh theo trình độ

20/8 - 24/8/2018

3

Bắt đầu học

27/8/2018

BM Điều dưỡng

4

Khai giảng

8/9/2018

BM Điều dưỡngVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.