Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO Công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh và danh sách xếp lớp Tiếng Anh KTC11 ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học (đợt 2)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh và danh sách

xếp lớp Tiếng Anh KTC11 ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học

         Nhà trường công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anhdanh sách xếp lớp Tiếng Anh ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học (đợt 2) năm 2017,  sinh viên Download tại đây.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.