Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO Công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh và danh sách xếp lớp Tiếng Anh KTC11 ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh và danh sách

xếp lớp Tiếng Anh KTC11 ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học

         Nhà trường công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (sinh viên Download tại đây)danh sách xếp lớp Tiếng Anh (sinh viên Download tại đây)ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học (đợt 1) năm 2017

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.