Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

I. Mục đích:

            - Xác định trình độ tiếng Anh hiện tại của sinh viên nhằm giúp việc phân loại và xếp lớp phù hợp cho từng đối tượng theo học chương trình đào tạo Tiếng Anh của trường.

            - Giúp sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt hoặc vượt các trình độ qui định trong chương trình xây dựng kế hoạch học tập, xác định mục tiêu, tiết kiệm thời gian và chi phí .

II. Đối tượng:

            - Sinh viên khóa mới nhập học ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

III. Tổ chức thi vượt cấp tiếng Anh:

1. Đăng ký và lệ phí thi (khi làm thủ tục nhập học):

- Chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa học vừa làm có hai cấp độ (A2 và B1), mỗi cấp độ được chia làm 3 học phần. Có 1 bài thi cho mỗi cấp độ để đánh giá trình độ; dựa trên kết quả thi, sinh viên sẽ được xếp vào lớp học phần tương ứng.

- Sinh viên tự đánh giá trình độ tiếng Anh của mình và đăng kí thi vượt cấp đến học phần phù hợp nhất với khả năng và trình độ của mình.

- Sinh viên đăng ký thi một học phần nào thì phải đăng ký thi tất cả các học phần trước đó.

- Sinh viên không dự thi vượt cấp sẽ xếp vào học lớp Tiếng Anh sơ cấp 1.

- Lệ phí thi: 100.000 đồng /1 học phần và sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Thời gian thi:

            - Thứ Bảy, ngày 19/8/2017, có hai ca thi cho hai bài thi thuộc trình độ A2 và B1. Cụ thể như sau:

Cấp độ

Trình độ

Học phần

Bài thi

Giờ thi

Hình thức thi

1

A2

Tiếng Anh sơ cấp 1

KET

7h30’

Thi thực hành trên máy

(nghe, đọc, viết)

Tiếng Anh sơ cấp 2

Tiếng Anh sơ cấp 3

2

B1

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

PET

9h45’

Thi thực hành trên máy

(nghe, đọc, viết) + thi vấn đáp

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

Lưu ý:

            - Danh sách sinh viên, phòng thi, thời gian thi cụ thể của từng sinh viên sẽ được công bố trên trang web http:/www.thanglong.edu.vn vào thứ Sáu, ngày 18/8/2017.

            - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút và mang theo Thẻ Sinh viên, Phiếu thu thi vượt cấp tiếng Anh, Giấy chứng minh nhân dân.

            - Thời gian làm bài:

+ Bài thi KET- Trình độ A2:  90 phút;

+ Bài thi PET - Trình độ B1: 110 phút (nghe, đọc, viết) + 10 phút thi nói

            - Tài liệu tham khảo:

+ English File (3rd Edition) (Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden)

+ Các bài thi tương đương A2, B1 theo khung tham chiếu châu Âu

IV. Kết quả thi và xếp lớp tiếng Anh:

Sinh viên đăng ký, nộp lệ phí và đạt kết quả thi ở khung điểm nào sẽ được xếp vào lớp tiếng Anh ở học phần tương đương, cụ thể như sau:

Bài thi

Khung điểm (thang điểm 10)

Xếp lớp tiếng Anh

Trình độ A2 (bài thi KET)

0.0 – 4.4

Tiếng Anh sơ cấp 1

4.5 – 5.9

Tiếng Anh sơ cấp 2

6.0 – 7.4

Tiếng Anh sơ cấp 3

7.5 – 10.0

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

Trình độ B1 (bài thi PET)

0.0 – 4.4

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

4.5 – 5.9

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

6.0 – 7.4

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

7.5 – 10.0

Vượt tất cả các cấp độ tiếng AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.