Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 161/TB-TSĐD

                     Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh

Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 (mẫu đơn Download tại đây).

Thời gian: từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 21/7/2017 (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật)

- Sáng: 08h00’ – 11h30’

- Chiều: 13h30’ – 16h30’

Địa điểm: Sảnh tầng 1 nhà 9 tầng, trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lệ phí: 25.000 đồng/1 môn thi.

Kết quả sau khi chấm phúc khảo dự kiến sẽ công bố vào ngày 4/8/2017.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phan Huy PhúVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.