Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO Tổ chức thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122/ĐHTL-TS

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tổ chức thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

 

         Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2017, trường Đại học Thăng Long tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017, lịch cụ thể như sau:

         Thời gian làm thủ tục dự thi: 15h00’, ngày 30/6/2017 (thứ Sáu).

         Thời gian thi: Ngày 1 và 2/7/2017.

         Môn thi: Toán, Giải phẫu - Sinh lý, Chuyên môn.

         Nhà trường gửi Giấy báo dự thi của thí sinh qua đường bưu điện theo địa chỉ đơn vị công tác của thí sinh (danh sách Xem tại đây).

         Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Thăng Long (ĐT: 04.35592678)

         Đề nghị thí sinh theo dõi và dự thi đúng thời gian quy định.

        

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Huy PhúVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.