Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 (Đợt 2)

 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  18061203/ĐHTL – SĐH

Hà Nội, ngày 12  tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

 

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 (Đợt 2)

 

1. Các chuyên ngành đào tạo:
-   Toán ứng dụng (mã số 8.46.01.12)
-    Phương pháp toán sơ cấp (mã số 8.46.01.13)
-    Khoa học máy tính (mã số 8.48.01.01)
-    Quản trị kinh doanh (mã số 8.34.01.01)
-     Tài chính - Ngân hàng (mã số 8.34.02.01)
-     Công tác xã hội (mã số 8.76.01.01)
-     Y tế công cộng (mã số 8.72.07.01)
-      Quản lý bệnh viện (mã số 8.72.08.02)
2. Thời gian đào tạo: 18 tháng (03 học kỳ).
3. Học phí: 46.000.000 đ cho cả khóa học (bao gồm cả phí hướng dẫn và bảo vệ luận văn) đóng làm 4 đợt.
4. Điều kiện dự thi:
-    Đối với chuyên ngành Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện: Thí sinh tốt nghiệp đại học đúng ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác hoặc ngành phù hợp phải có chứng chỉ bổ túc kiến thức các môn học được yêu cầu và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học sức khỏe;
-    Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Thí sinh tốt nghiệp đại học đúng ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác hoặc ngành phù hợp phải có chứng chỉ bổ túc kiến thức các môn học được yêu cầu và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh;
-    Đối với các chuyên ngành Toán ứng dụng, Phương pháp toán sơ cấp, Khoa học máy tnh, Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội: Thí sinh tốt nghiệp đại học đúng ngành với ngành đào tạo được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác hoặc ngành phù hợp phải có chứng chỉ bổ túc kiến thức các môn học được yêu cầu.
5. Kế hoạch tuyển sinh:
-     Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 21/06/2018 – 22/10/2018  
-     Tổ chức thi: 17 - 18/11/2018                    
-     Thông báo kết quả thi: 10/12/2018
-      Bắt đầu học chính thức: tháng 01/2019
(Trường tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh có nhu cầu bắt đầu từ tháng 10/2018)
6. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
-     Phiếu đăng ký dự thi (download tại đây);
-     Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác);
-     Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
-     Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);
-      Bảng điểm tốt nghiệp (bản sao công chứng);
-      Giấy xác nhận thâm niên công tác (tùy theo điều kiện dự thi của chuyên ngành đăng ký) (download tại đây);
-      Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng);
-      4 ảnh 3 x 4 (mới chụp không quá 6 tháng).
7. Nơi nhận hồ sơ:
-     Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, Trường Đại học Thăng Long
Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0243 559 0515.
8. Hình thức thi: thi viết 3 môn.
-   Các chuyên ngành Toán ứng dụng, Phương pháp toán sơ cấp thi: Tiếng Anh, Đại số cao cấp (môn cơ bản), Giải tích (môn cơ sở);
-   Chuyên ngành Khoa học máy tính thi: Tiếng Anh, Toán rời rạc (môn cơ bản), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (môn cơ sở);
-   Các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng thi: Tiếng Anh, Toán kinh tế (môn cơ bản), Kinh tế học (môn cơ sở);
-   Chuyên ngành Công tác xã hội thi: Tiếng Anh, Nhập môn Công tác xã hội (môn cơ bản), Hành vi con người và môi trường xã hội (môn cơ sở);
-   Chuyên ngành Y tế công cộng thi: Tiếng Anh, Toán thống kê y sinh học (môn cơ bản), Sức khỏe Môi trường (môn cơ sở);
-   Chuyên ngành Quản lý bệnh viện thi: Tiếng Anh, Toán thống kê y sinh học (môn cơ bản), Tổ chức và quản lý y tế (môn cơ sở);

Nơi nhận:

        - Lưu HC - TH;

        - Lưu P.Sau Đại học.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

Phan Huy PhúVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.