Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

THÔNG BÁO Kết quả tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ

đợt 2 năm 2017

1. Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017 được đăng trên website của Trường Đại học Thăng Long theo đường link: http://thanglong.edu.vn/component/tradiem

2. Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (mẫu đơn Download tại đây).

Thời gian: từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 11/12/2017 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật)

- Sáng: 08h00’ – 11h30’

- Chiều: 13h30’ – 16h30’

Địa điểm: Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, tầng 3 nhà A, Trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lệ phí: 100.000 đồng/1 môn thi.

Kết quả sau khi chấm phúc khảo dự kiến sẽ công bố vào ngày 18/12/2017

 

Nơi nhận:

        - Lưu HC - TH;

        - Lưu P.Sau Đại học.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Minh XuânVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.