Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

Kết quả tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ

đợt 1 năm 2014

1. Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2014 được đăng trên website của Trường Đại học Thăng Long theo đường link: http://thanglong.edu.vn/component/tradiem

2. Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2014 (mẫu đơn Download tại đây).

Thời gian: từ ngày 16/07/2014 đến hết ngày 23/07/2014 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật)

- Sáng: 08h00’ – 11h30’

- Chiều: 13h30’ – 16h30’

Địa điểm: Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, tầng 3 nhà A, Trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lệ phí: 100.000 đồng/1 môn thi.

Kết quả sau khi chấm phúc khảo dự kiến sẽ công bố vào ngày 30/07/2014.

Nơi nhận:

        - Lưu HC - TH;

        - Lưu P.Sau Đại học.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Minh Xuân


Tin mới

Các tin khác