Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

THÔNG BÁO V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 (Đợt 2)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 136/ĐHTL–SĐH

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 (Đợt 2)

1. Các chuyên ngành đào tạo:

-        Toán ứng dụng (mã số 60.46.01.12)

-        Phương pháp toán sơ cấp (mã số 60.46.01.13)

-        Quản trị kinh doanh (mã số 60.34.01.01.02)

-        Tài chính - Ngân hàng (mã số 60.34.01.02.01)

-        Công tác xã hội (mã số 60.90.01.01)

-        Y tế công cộng (mã số 60.72.03.01)

-        Khoa học máy tính (mã số 60.84.01.01)

-        Điều dưỡng (mã số 60.72.05.01)

2. Thời gian đào tạo: 18 tháng (03 học kỳ).

3. Học phí: 46.000.000 đ cho cả khóa học đóng làm 4 đợt (bao gồm cả phí hướng dẫn và bảo vệ luận văn).

4. Điều kiện dự thi:

-        Thí sinh tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đào tạo được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

-       Thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi; đối với chuyên ngành Điều dưỡng, Y tế công cộng thì tối thiểu là 1 năm;

-        Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác phải có chứng chỉ bổ túc kiến thức các môn học được yêu cầu.

5. Kế hoạch tuyển sinh:

-        Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 01/08/2017 – 20/10/2017

-        Tổ chức thi: 11 - 12/11/2017

-        Thông báo kết quả thi: 24/11/2017

-        Bắt đầu học chính thức: tháng 12/2017

-        (Trường có lớp học chuyển đổi cho người có nhu cầu bắt đầu từ tháng 10/2017)

6. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

-        Phiếu đăng ký dự thi (Download tại đây);

-        Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác);

-        Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

-        Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);

-        Bảng điểm tốt nghiệp (bản sao công chứng);

-        Giấy xác nhận thâm niên công tác (Download tại đây);

-       Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng);

-        4 ảnh 3 x 4 (mới chụp không quá 6 tháng).

7. Nơi nhận hồ sơ:

-        Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, Trường Đại học Thăng Long

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243 559 0515

8. Hình thức thi: thi viết 3 môn.

-        Các chuyên ngành Toán ứng dụng, Phương pháp toán sơ cấp thi: Tiếng Anh, Đại số cao cấp (môn cơ bản), Giải tích (môn cơ sở);

-       Các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng thi: Tiếng Anh, Toán kinh tế (môn cơ bản), Kinh tế học (môn cơ sở);

-        Chuyên ngành Công tác xã hội thi: Tiếng Anh, Nhập môn Công tác xã hội (môn cơ bản), Hành vi con người và môi trường xã hội (môn cơ sở);

-        Chuyên ngành Y tế công cộng thi: Tiếng Anh, Toán thống kê y sinh (môn cơ bản), Sức khỏe Môi trường (môn cơ sở);

-         Chuyên ngành Khoa học máy tính thi: Tiếng Anh, Toán rời rạc (môn cơ bản), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (môn cơ sở);

-        Chuyên ngành Điều dưỡng thi: Tiếng Anh, Toán thống kê y học (môn cơ bản), Quản lý điều dưỡng (môn cơ sở);

Nơi nhận:

        - Lưu HC - TH;

        - Lưu P.Sau Đại học.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Huy Phú

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.