Tuyển sinh Đào tạo Liên thông

Thông báo: Tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng năm 2018

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Số: 18022602/TS - ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học

ngành Điều dưỡng năm 2018

            Căn cứ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

             Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thăng Long ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐHĐQT-ĐHTL ngày 5/8/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

            Căn cứ Quyết định số 17122107/QĐHT- ĐHTL ngày 21/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long về việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học;

            Trường Đại học Thăng Long thông báo kế hoạch tuyển sinh Cử nhân Điều dưỡng liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2018:

            1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

            2. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ y tế làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.

            3. Tiêu chuẩn tuyển sinh: 

            a. Về phẩm chất trính trị:Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

            b. Trình độ văn hóa:Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương.            c. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề.

            d. Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

            e. Thâm niên công tác: Người có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất 12 tháng từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận tính đến tháng 4/2018 

            4. Chính sách ưu tiên:  Thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            5. Hồ sơ đăng kýgồm các mục sau đây: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Thăng Long) có xác nhận đồng ý cho dự tuyển và theo học của cơ quan nơi thí sinh công tác.

- Bản sao hợp pháp (có chứng thực) các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương, Bằng và bảng điểm tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng, Chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng.

- Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh công tác hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng).

- 4 ảnh cỡ (4x6) mới chụp không quá 6 tháng (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký xét tuyển, đóng dấu giáp lai; 3 ảnh còn lại để trong phong bì, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ, bên ngoài ghi đầy đủ thông tin của thí sinh và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ theo quy định.

6. Kế hoạch tuyển sinh:

a. Hình thức tuyển sinh:Xét tuyển kết quả tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng

- Điểm xét tuyển là: Trung bình chung kết quả cao đẳng ngành Điều dưỡng đạt từ 6.5 trở lên.

b. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 26/3 - 30/4/2018(trừ thứ Bảy, Chủ nhật và Ngày lễ).

Sáng: 8h00’ – 11h30’

Chiều: 13h30’ – 16h30’ 

tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3), tầng 1 nhà A, Trường Đại học Thăng Long

c. Lệ phí: 450.000 đồng (bao gồm lệ phí hồ sơ, đăng ký xét tuyển và xét tuyển)

            d. Thời gian xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: 7/5 - 12/5/2018 (dự kiến)

            e.Thời gian nhập học: sẽ thông báo cụ thể sau

       7. Loại hình và thời gian đào tạo

            a. Loại hình đào tạo: Chính quy (tập trung)

            b. Thời gian đào tạo: 2 năm

            c. Thời gian học: ngoài giờ hành chính

            d. Địa điểm học: tại trường Đại học Thăng Long, Đường Nghiêm Xuân Yêm, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ:

            Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thăng Long, điện thoại: 0243 5592678.

Hoặc xem thông tin trên website: http://www.thanglong.edu.vn.

Kính đề nghị Quý cơ quan phổ biến thông báo này đến các cơ sở trực thuộc để các cán bộ Y tế có nguyện vọng thi tuyển làm các thủ tục dự thi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

-     Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

-     Bộ Y tế

-     Như kính gửi

-     BM. Điều dưỡng

-    Lưu P.HCTH, P.ĐT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Phan Huy Phú

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.