Tuyển sinh Đào tạo Liên thông

Thủ tục nhập học và thông tin năm học mới dành cho thí sinh trúng tuyển Đại học Điều dưỡng hệ liên thông năm 2018

28(2)Thủ tục nhập học và thông tin năm học mới dành cho thí sinh trúng tuyển Đại học Điều dưỡng hệ liên thông năm 2018

Xem tiếp...

Thông báo: Công bố danh sách trúng tuyển đại học Điều dưỡng hệ chính quy liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2018

26(2)Thông báo: Công bố danh sách trúng tuyển đại học Điều dưỡng hệ chính quy liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2018

Xem tiếp...

Thông báo: Tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng năm 2018

TSVLVH2018 DOT1 Page 1

Thông báo: Tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng năm 2018

Xem tiếp...

Quyết định Phê duyệt điểm chuẩn xét tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2016

QD 1Quyết định Phê duyệt điểm chuẩn xét tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2016

Xem tiếp...

Quyết định Phê duyệt điểm chuẩn xét tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2017

QD 1Quyết định Phê duyệt điểm chuẩn xét tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.