Tuyển sinh đại học chính quy

CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO THEO DANH MỤC GDĐT cấp IV ban hành kèm theo TT số 24, TT 25

4(2)

CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO THEO DANH MỤC GDĐT cấp IV ban hành kèm theo TT số 24, TT 25

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 ĐỢT I VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC


24(2)   Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thăng Long thông báo:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

24(2)Từ ngày 17/7 - 23/7/2017.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.