Tuyển sinh đại học chính quy

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2019 VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Số: 19080805/ĐHTL-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2019 

VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

           

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thăng Long thông báo:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Ngành đào tạo

ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điều kiện

đảm bảo

chất lượng

Thang điểm

Kết quả xét tuyển

Điểm

trúng

tuyển

Tiêu chí phụ

Khối ngành Toán - Tin học

Toán ứng dụng

7460112

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

(Toán là môn chính, hệ số 2)

15

30

16.0

A00, A01: Môn Toán

Khoa học máy tính

7480101

15.5

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

15.5

Hệ thống thông tin

7480104

15.5

Công nghệ thông tin

7480201

16.5

Khối ngành Kinh tế - Quản lý

Kế toán

7340301

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

15

30

19.0

A00, A01: Môn Toán

D01, D03: 

Môn Ngoại ngữ

Tài chính - Ngân hàng

7340201

19.2

Quản trị kinh doanh

7340101

19.7

Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

7810103

19.7

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

19.0

Khối ngành Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

(Tiếng Anh là môn chính, hệ số 2)

15

30

19.8

D01, D04, D06:

Môn Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

(Tiếng Trung là môn chính, hệ số 2)

21.6

Ngôn ngữ Nhật

7220209

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

(Tiếng Nhật là môn chính, hệ số 2)

20.1

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

20.7

Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn

Việt Nam học

7310630

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

15

30

18.0

A00: Môn Toán

C00: Môn Ngữ văn

D01, D03, D04: 

Môn Ngoại ngữ

Công tác xã hội

7760101

17.5

Truyền thông đa phương tiện

7320104

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

19.7

Khối ngành Khoa học sức khỏe

Điều dưỡng

7720301

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

18

30

18.2

B00: Môn Sinh học

Y tế công cộng

7720701

15

15.1

Quản lý bệnh viện

7720802

15

15.4

Dinh dưỡng

7720401

18

18.2

II.XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Những thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thăng Long (đợt 1) hệ Đại học chính quy theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và theo kết quả học bạ THPT (tra cứu tại đây) đến làm thủ tục xác nhận nhập học và nhận Giấy báo trúng tuyển.

1. Thủ tục xác nhận nhập học:

- Xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019: nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (bản chính);

- Xét kết quả học bạ 3 năm THPT: nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (bản chính) & Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 (bản chính)  hoặc Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 trở về trước (bản sao có chứng thực mang theo bản chính để đối chiếu).

2. Thời gian: Từ ngày 10/8/2019 17h00 ngày 14/8/2019 (trừ Chủ nhật)

  - Sáng:   08h00’ - 11h30’

  - Chiều: 14h00’ - 16h30’

3. Địa điểm: Thí sinh nộp trực tiếp tại Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học Thăng Long - Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thăng Long, Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Lưu ý: Quá thời hạn trên, thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

                        

                         

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phan Huy PhúVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.