Tuyển sinh đại học chính quy

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 ĐỢT I VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 ĐỢT I 

VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

       Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thăng Long thông báo:

      I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

TSCQ2017 TBDIEM DANHSACHTRUNGTUYEN DOT1 2

 II. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Những thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thăng Long (Đợt 1) hệ Đại học chính quy theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 (tra cứu tại đây) và theo kết quả học bạ THPT (tra cứu tại đây) đến nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017. 

Thời gian: Từ ngày 1/8 7/8/2017 (trừ Chủ nhật)

            - Sáng:   08h00’ - 11h30’

            - Chiều: 14h00’ - 16h30’

            Địa điểm: Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học Thăng Long - Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

            Lưu ý:

- Quá thời hạn trên (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thăng Long - Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 cho trường được xem như từ chối nhập học.  

- Thí sinh trúng tuyển theo kết quả học bạ THPT mang theo bản chính học bạ, bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh THPT tốt nghiệp từ năm 2016 trở về trước) để đối chiếu. 

                         

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Huy Phú


Tin mới

Các tin khác