Tin tức

LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Ngày 08/5/2014, tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (...

Chi tiết
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2014

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊ…

Ngày 30/4/2014Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)đã kết thú...

Chi tiết
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 01 năm 2014 tại trường Đại học Thăng Long với khoả...

Chi tiết
Nhận diện và suy nghĩ về khóa học đại trà trực tuyến mở

Nhận diện và suy nghĩ về khóa học đại trà trực tuyến mở

Khóa học đại trà trực tuyến mở (Massive Open Online Course - MOOC) là một sự tha...

Chi tiết

Tin tức

LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


Tuan le khoa hoc cong ngheNgày 08/5/2014, tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ KH&CN Quốc gia nhân kỷ niệm Ngày KH&CN 18/5. Tuần lễ KH&CN Quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 08 -18/5 với chủ đề “Khoa học và Công nghệ- động lực phát triển nhanh và bền vững”.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2014

NAFOSTEDNgày 30/4/2014Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)đã kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợNghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên năm 2014 với tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 508 hồ sơ, trong đó có 08 ngành

Xem tiếp...

LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2013

luat-khoa-hoc-va-cong-ngheNgày 18.6.2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật KH&CN năm 2013 (Luật số 29/2013/QH13). Luật quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN; việc tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN; biện pháp bảo đảm phát triển KH&CN; quản lý nhà nước về KH&CN. Luật gồm 11 Chương: Những quy định chung; Tổ chức KH&CN; Cá nhân hoạt động KH&CN, phát triển nguồn nhân lực KH&CN; Xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức KH&CN; Đầu tư, tài chính phục vụ phát triển KH&CN; Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển thị trường KH&CN; Hội nhập quốc tế về KH&CN; Trách nhiệm quản lý nhà nước về KH&CN; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2014.

 

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 01 năm 2014 tại trường Đại học Thăng Long với khoảng 250 đại biểu trong và ngoài nước, đại diện cho khoảng hơn 30 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, do quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF, Hiệp hội đào tạo nghề và nghề Công tác xã hội Việt nam (VVTA), Hiệp hội Quốc tế các trường có đào tạp nghề Công tác xã hội (IASSW), Trường Đại học lao động và công tác xã hội (ULSA), Trường Đại học Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội (HNUE) đã phối hợp với trường Đại học Thăng Long (TLU), nơi có đào tạo sớm nhất tại Việt nam chuyên ngành Công tác xã hội trình độ đại học đã diễn ra Hội thảo khoa học Quốc tế về nâng cao năng lực công tác xã hội.

Xem tiếp...

Danh mục bài báo đã đăng kỷ yếu 2013

I. TOÁN - TIN

1. Về việc xây dựng một cổng phục vụ đào tạo cho đại học

TS. Cao Kim Ánh

2.Chọn mẫu điều tra và chọn mẫu điều tra lớn trong giáo dục

 ThS. Nguyễn Tích Lăng

3. Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn

PGS.TS. Đỗ Văn Lưu

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.