Hội khuyến học

Đại học Thăng Long hỗ trợ giảm 2250 EURO học phí thạc sỹ năm 2019 dành cho cán bộ, giảng viên

65Thông tin chi tiết tuyển sinh và các mẫu form điền đăng ký quý thầy cô xem trên Website của Trường hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Hợp tác quốc tế.

Xem tiếp...

PHÂN CÔNG ĐỊNH HƯỚNG BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

34(1)PHÂN CÔNG ĐỊNH HƯỚNG BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Xem tiếp...

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

25(2)PHƯƠNG HƯỚNG  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Xem tiếp...

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG VÀ ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU

4(2)QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG VÀ ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU

Xem tiếp...

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

HKK1QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.