Sự kiện - Hoạt động

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP BCH ĐOÀN TNCS, HLH TNSV ĐẠI HỌC THĂNG LONG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

HỌP BCH ĐOÀN TNCS, HLH TNSV ĐẠI HỌC THĂNG LONG

VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

(14h00-16h00 ngày 26/9/2016, tại Văn phòng Đoàn-Hội)

---------------------

1.      Thành phần dự họp:

Bao gồm những thành phần đại diện “Hệ thống chính trị” nhà trường:

- BGH nhà trường, Đảng ủy: Thầy Nguyễn Minh Xuân, BT ĐU – PHT;

- Văn phòng Đảng ủy: Cô Ngô Thị Thúy;

- Phòng CTSV: Thầy Dương Quốc Tuấn, Trưởng phòng CTSV.

- Phòng PR: đ/c Lê Anh Đức

- BCH Đoàn TN CS HCM, BCH Hội

2.      Nội dung cuộc họp:

              Xuất phát điểm chung: Đảng ủy triệu tập họp liên đơn vị, tổ chức trong trường theo chức năng lãnh đạo toàn diện và tình hình cụ thể công tác Đoàn – Hội TLU hiện nay.

              Lý do trực tiếp: Các hoạt động của Đoàn chưa được phổ biến rộng rãi, công tác Đoàn Hội chưa phát triển.

              Thông báo nội dung chính của các văn kiện: Thầy Xuân triển khai các nội dung chính thành đoàn yêu cầu về công tác đoàn hội 2016 - 2017, một số vấn đề về tổ chức để hoạt động cho hiệu quả.

        2.1 Chương trình “Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2016 – 2017”

1.      Tiếp tục quán triệt triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ 16

2.      Triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM; Chỉ thị 42 của Ban bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong cách giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

        Chú ý cụm từ đặc trưng trong đợt hoạt động :

        + Phong cách Hồ Chí Minh

        + Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

3.      Thực hiện các phong trào: “xung kích phát triển KTXH thủ đô”, “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Tôi yêu Việt Nam” của tuổi trẻ.

4.      Đại hội Đoàn các cấp và tiến tới đại hội đại biểu Đoàn TNCS TPHN lần thứ 15 và Đại hội toàn Đoàn quốc lần thứ 11.

5.      Tập trung làm tốt công tác định hướng dư luận, nắm bắt tư tưởng Đoàn viên thanh niên

6.      Chỉ tiêu cơ bản: 10 chỉ tiêu: Gồm 10 chỉ tiêu:

        Từ 1 đến 7: đạt 100%

        Chỉ tiêu 8: 2 hoạt động, 1 phong trào thanh niên cấp cụm (cụm 2 gồm 15 trường đại học)

        Chỉ tiêu 9: tổ chức ít nhất 5 hoạt động tình nguyện cấp trường

        Chỉ tiêu 10: tham gia 1 hoạt động vệ sinh môi trường cấp thành phố

* Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh niên sinh viên: Khi cần sẽ liên hệ TT Hướng nghiệp TNTĐ của Thành Đoàn.

        2.2 Kế hoạch 496 của TW Đoàn TNCS HCM về Đại hội Đoàn các cấp

        2.2.1 Nội dung:

7.      Tổng kết công tác nhiệm kì

8.      Thảo luận để đưa ra Nghị quyết nhiệm kì mới

9.      Bầu Ban chấp hành

10. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

        2.2.2 Công tác chuẩn bị:

11. Nhân sự: tiêu chuẩn của Ủy viên BCH (từ 28 tuổi trở xuống…), Quy chế cán bộ Đoàn, tỷ lệ nam nữ trong BCH (ít nhất 15% nữ)

12. Thời gian tổ chức Đại hội điểm: 17/1 đến 15/2 (trường Nguyễn Huệ - Hà Đông). Từ đó của Đại hội ĐTNCS HCM của Đại học Thăng Long sẽ là đầu tháng 3/2017

13. Thời gian đại hội cấp cơ sở: Trên quy định chậm nhất tháng 5/2017. Thời lượng: không quá 1 ngày.

14. Xây dựng Đề án, Kế hoạch tổ chức đại hội, thành lập các Tiểu ban giúp đại hội

15. Ban thường vụ báo cáo Đề án với cấp ủy đảng cùng cấp.

       2.2.3 Công văn 196 của Thành đoàn: nội dung tương tự kế hoạch 496

            2.2.4 Thông báo 198 của Thành đoàn: đưa ra đơn vị và thời gian tổ chức đại hội điểm cho thành đoàn HN; hội nghị đánh giá công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở xong trước 28/2/2017

             2.3 Cách thực hiện các Công văn và Kế hoạch thông báo:

           Gồm: Số nội dung phải thực hiện; các Chỉ tiêu; Thời hạn báo cáo.

            2.4 Công văn 94: hướng dẫn chọn công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Gồm 5 loại hồ sơ: văn bản đề nghị của BCH Đoàn, Hội; bản tóm tắt sản phẩm sáng tạo; các tài liệu liên quan để minh chứng; xác nhận cấp ủy; ảnh tác giả. Báo cáo lên thành đoàn trước 30/9/2016.

            2.5 Công văn 4752 của thành đoàn về việc đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Hội liên hiệp thanh niên gắn với Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi”.

            Từ 1-15/10: 2 tuần cho ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi”.

            Đồng loạt tổ chức ngày hội Tôi yêu tổ quốc tôi gắn với hoạt động Hiến máu tình nguyện.

            2.6 Công văn 13 của Hội sinh viên TPHN: tổng kết công tác Hội

             Có 02 Nội dung quan trọng:

              - Tiếp tục xây dựng hội sinh viên vững mạnh;

           - Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội triển khai kết luận của Ban thư ký TW Hội sinh viên về nâng cao chất lượng hội giai đoạn 2015 – 2018.

             2.7 Công văn số 04: Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên thủ đô 2016 – 2017

             7 nhiệm vụ trọng tâm: nhiệm vụ thứ 2 (đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh nên thủ đô 2015 – 2018).

             9 chỉ tiêu: chỉ tiêu thứ 5 (5/5 cụm tổ chức ngày hội thi đua sáng tạo), chỉ tiêu 6 (chiến dịch mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường), chỉ tiêu 7 (mỗi hội viên, sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện trong năm học), chỉ tiêu 9 (cấp thẻ hội viên).

               Giải pháp các hướng xây dựng Hội: Hội SV nghiên cứu làm thành văn bản gửi tới Hội SV thành phố:

16. Tổ chức Olympic Tiếng Anh thành phố năm 2017.

17. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho cán bộ hội sinh viên chủ chốt toàn thành phố tháng 3/2017.

18. Tổ chức chương trình Tết Việt Nam cho du học sinh.

19. Hà Nội đăng cai tổ chức Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc tháng 12/2016.

20. Triển khai liên hoan Câu lạc bộ Tiếng anh sinh viên toàn quốc.

21. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ASEAN.

            Công tác thông tin, báo cáo: gửi về văn phòng Hội sinh viên trước 25/9/2016

            Báo cáo tháng gửi trước 25 hàng tháng.

            Báo cáo Quý gửi trước ngày 20 tháng cuối cùng của Quý.

            Hồ sơ thi đua khen thưởng gửi trước 20/6/2017.

           2.8 Các văn bản khác:

            Công văn 224: đề xuất tên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo mẫu, gửi trước 30/10.

            Công văn 229: đề xuất sinh viên giỏi 5 tốt phân công giúp đỡ tân sinh viên, gửi trước 20/10

       3. Tổ chức thực hiện:

22. Thành lập Trung tâm thông tin Đoàn-Hội: tại Văn phòng Đoàn, phòng CTSV phối hợp điều hành công tác Đoàn-Hội với các hoạt động bên trong và ngoài ĐHTL;

23. Đề xuất chế độ trách nhiệm thu nhận và xử lý thông tin hoạt động đoàn-Hội từ bên ngoài đến Văn phòng Đoàn, truyền đạt đến các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm.

24. Kiện toàn hệ thống lãnh đạo: thay đổi bí thư ( Linh thay Huyền), Phó Bí thư (Thanh thay Duyên)

25. Đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ.

26. Thực hiện các nội dung đến hạn báo cáo gần nhất trước, chuẩn bị các công tác nhiệm kỳ tuần tự theo hướng dẫn (các phần trên đã nêu).

                                                                                                       Hà Nội, 26/9/2016

                                                                                                     Bí thư ĐU-Chủ trì cuộc họp                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                    Nguyễn Minh Xuân

 

                                                                                                         


Tin mới

Các tin khác