Sự kiện - Hoạt động

THÔNG BÁO V/v cán bộ, sinh viên vào trường tham dự các hoạt động kỷ niệm 27 năm thành lập Trường Đại học Thăng Long

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

oo0oo

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015  

THÔNG BÁO

V/v cán bộ, sinh viên vào trường tham dự các hoạt động kỷ niệm 27 năm thành lập Trường Đại học Thăng Long

Nhân dịp kỷ niệm 27 năm thành lập Trường Đại học Thăng Long, BGH nhà trường cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tổ chức các chương trình hoạt động  văn hóa, văn nghệ … trong ngày và đêm 15/12/2015 phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, cựu sinh viên.

Để đảm bảo các chương trình phục vụ đúng đối tượng, đảm bảo an ninh, an toàn trong ngày hội trường, Ban Tổ chức quy định vào trường trong ngày 15/12/2015 như sau:

1. Cán bộ, sinh viên, học viên cao học, cựu sinh viên vào trường bằng thẻ cán bộ, thẻ sinh viên, thẻ học viên và PHẢI đeo thẻ khi ở trong trường.

2. Đối với cựu sinh viên, nếu muốn vào trường tham dự các chương trình  mà không còn thẻ sinh viên thì đăng ký với Ban Tổ chức qua đường link Online sau:http://goo.gl/forms/gjMwCzCKWu

Ban Tổ chức sẽ kiểm tra dữ liệu và cấp giấy vào trường cho cựu sinh viên không  còn thẻ sinh viên trước ngày 13/12/2015.

3. Đối với việc đăng ký bảo lãnh của sinh viên hiện đang theo học tại trường. Mỗi sinh viên có thể bảo lãnh cho tối đa 2 người khác đến tham dự ngày lễ Hội trường  27 năm.

Yêu cầu:

- Địa điểm đăng  ký: Văn Phòng Đoàn (Cạnh hiệu sách)

- Thời gian: 9h-17h từ ngày 9/12 – 11/12/2015

- Khi đến đăng ký bảo lãnh, sinh viên bảo lãnh nộp: Photo thẻ sinh viên, Chứng minh thư nhândân.

Ban Tổ chức và Tổ Quản trị sẽ kiểm tra thẻ sinh viên, dữ liệu đã đăng ký khi vào trường.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Đ/c Bích Duyên– Phó Bí thư Đoàn trường. SĐT: 0972.465.593

                        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.