Đoàn TNCS HCM

THÔNG BÁO v/v Tham dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

        BCH ĐOÀN THANH NIÊN

  Số: 06/TB-BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tham dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS HCM trường Đại học Thăng Long tổ chức lễ kỷ niệm, chúc mừng ngày lễ dành cho toàn bộ các cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên trong toàn trường.

-         Thời gian: 18h30 thứ 7 ngày 26/03/2016

-         Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu

-         Nội dung chương trình:

+               18h30 – 19h30: Khai mạc chương trình, văn nghệ chào mừng, phát biểu của Đoàn Thanh niên trường Đại học Thăng Long

+                19h30 – 21h00: Buổi lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BCH Đoàn Thanh niên kính mời các quý thầy cô, cán bộ và các bạn đoàn viên, sinh viên tới tham dự.

Các đồng chí bí thư chi đoàn và các đồng chí đoàn viên thanh niên đã có trong danh sách tham dự yêu cầu có mặt đầy đủ và đúng giờ.

 

Nơi nhận:

-          Như trên

-          Lưu: (P.HCTH)

BCH ĐOÀN TN – HỘI SV

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.