tra cuu da TN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 7/2020 VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 6/2020

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 7/2020 VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 6/2020

Sinh viên xem danh sách tại đây (Hệ chính quy/Hệ vừa làm vừa học)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.