THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 8/2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/TB-ĐT

                  Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

­THÔNG BÁO

Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 8/2020

Sinh viên (SV) hệ Chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp có điểm tổng kết các môn học tính đến hết học kỳ III, nhóm 1, 2 năm học 2019 - 2020 đến nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp (HSXTN) theo thời gian và quy trình sau:

I. Thời gian: Từ 26/8 - 28/8/2020.

II. Quy trình nộp HSXTN:

Bước 1: Sinh viên đến phòng “Chụp ảnh” (tầng 1 nhà 9 tầng)

            - Xuất trình thẻ SV để nhận bản Thông tin sinh viên, điền đầy đủ các nội dung gồm: mã sinh viên, họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, chuyên ngành, lớp, xét TN theo khóa học, các môn xin vớt, thông tin liên lạc;

            - Chụp ảnh và nhận bản Thông tin sinh viên đã có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh.

Chú ý: Sinh viên mặc áo sơ mi trắng, có cổ để chụp ảnh lưu trong sổ gốc cấp phát bằng của nhà trường.

Bước 2: Đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

            - Xuất trình Thẻ sinh viên để kiểm tra tình trạng nợ lệ phí thi lại, nâng điểm và in bản Kết quả học tập;

            - Sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin, ghi "Thông tin trên bảng điểm là chính xác" hoặc nếu có thắc mắc cần ghi rõ nội dung và ký xác nhận vào bản Kết quả học tập để làm căn cứ xét tốt nghiệp.

Bước 3: Đến phòng Tài vụ

            - Xuất trình bản Thông tin sinh viên đã có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh;

- Nộp lệ phí xét tốt nghiệp: 200.000 đồng/1 hồ sơ;

- Lệ phí thi lại, nâng điểm (nếu có).

Bước 4: Nộp hồ sơ tốt nghiệp (bàn 1 - phòng Tiếp sinh viên)

            1. Trước khi nộp hồ sơ, sinh viên cần chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ HSXTN theo thứ tự sau:

            - Bản Thông tin sinh viên có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh;

            - Bản Kết quả học tập;

            - Bản sao Giấy khai sinh có chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu);

            - Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu);

            - Phiếu xác nhận thực tập TN (đối với sinh viên khóa cũ) hoặc môn Thực tập TN (TT499) ghi “Đạt” trên bản  Kết quả học tập đối với sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý;

            - 02 bản photo chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia, quốc tế (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc kết quả Tiếng Anh nội bộ hiện trên bản Kết quả học tập đã đạt yêu cầu (đối với sinh viên Chính quy khóa ≥ 26, trừ ngành Ngôn ngữ Anh);

            - Phiếu thu lệ phí xét tốt nghiệp.

            2. Nộp đầy đủ hồ sơ.

            3. Nhận phiếu xác nhận đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.

III. Lưu ý:

            - Sau khi nộp HSXTN, SV theo dõi thông báo tiếp theo để biết thời gian xem Bảng điểm TN dự kiến, ký sổ gốc cấp phát Bằng tốt nghiệp, trao bằng và bảng điểm tốt nghiệp tại trường.


Tin mới

Các tin khác