tra cuu da TN

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 12 năm 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110/TB-ĐT

Hà Nội, ngày03tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 12 năm 2019

Nhà trường thông báo thời gian xem bảng điểm tốt nghiệp (TN) dự kiến, ký sổ gốc cấp phát bằng TN, trao bằng và bảng điểm TN tháng 12 năm 2019dành cho sinh viên (SV) hệ chính quy.

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

09h00’ ngày 06/12/2019

(Thứ Sáu)

- Nhận bảng điểm TN dự kiến và nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN.

- SV xem và nộp ngay bảng điểm TN dự kiến(đã ký xác nhận các thông tin trên bảng điểm là chính xác). Kết thúc thời hạn trên, SV không đến ký và nộp lại bảng điểm sẽ bị xóa tên khỏi danh sách TN.

Địa điểm: Bàn 1, Phòng Tiếp sinh viên.

08h00’ - 16h30’ 

ngày 16/12/2019

(Thứ Hai)

- Ký sổ gốc cấp phát bằng TN; 

- Nộp bản cam đoan (mẫu Download tại đây);

- Nhận bằng và bảng điểm TN.

Địa điểm: Bàn 1, Phòng Tiếp sinh viên.

Trường hợp sinh viên không đến xem, nộp lại bảng điểm TN dự kiến đúng thời hạn trên sẽ bị huỷ kết quả TN và nộp lại hồ sơ, lệ phí để được xét TN vào đợt sau.

Để đảm bảo đúng tiến độ, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm chỉnh.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.