THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 8)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO 

Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 8)                

            Căn cứ vào kế hoạch năm học, nhà trường thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khóa 8). Cụ thể như sau:

I. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP

Bước 1Sinh viên đến phòng “Chụp ảnh” (tầng 1 nhà 9 tầng):

            - Xuất trình thẻ SV để nhận bản Thông tin sinh viên, điền đầy đủ các nội dung gồm: mã sinh viên, họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, chuyên ngành, lớp, các môn xin vớt, thông tin liên lạc;

            - Chụp ảnh và nhận bản Thông tin sinh viên đã có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh. 

Chú ýSinh viên mặc áo sơ mi trắng, có cổ để chụp ảnh lưu trong Sổ gốc cấp phát bằng của nhà trường.

Bước 2Đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) 

            - Xuất trình Thẻ sinh viên để in bản Kết quả học tập. 

            - Sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin, ghi "Thông tin trên bảng điểm là chính xác" hoặc nếu có thắc mắc cần ghi rõ nội dung và ký xác nhận vào bản Kết quả học tập để làm căn cứ xét tốt nghiệp. 

Bước 3Đến phòng Tài vụ 

            - Xuất trình bản Thông tinsinh viên đã có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh;

- Nộp lệ phí xét tốt nghiệp: 300.000đ/1 hồ sơ;

- Lệ phí thi lại, nâng điểm (nếu có);

Bước 4Nộp hồ sơ tốt nghiệp (bàn 3 - phòng Tiếp sinh viên)

            1. Trước khi nộp hồ sơ, sinh viên cần chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ hồ sơ tốt nghiệp (HSTN) theo thứ tự sau:

            Bản kết quả học tập;

            - Bản Thông tin sinh viên có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh;

            - Bản sao có chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ:

+ Giấy khai sinh;

+ Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học;

+ Bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp.

            Phiếu thu lệ phí xét tốt nghiệp.

            2. Nộp đầy đủ hồ sơ.

            3. Nhận phiếu xác nhận đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.

II. KIỂM TRA VÀ KÝ XÁC NHẬN BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN

            Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (TN) sẽ đến trường nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN và nhận bảng điểm TN dự kiến:

            - Sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin trong Bảng điểm tốt nghiệp dự kiếngồm: họ và tên, mã sinh viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, chuyên ngành TN và có thể mang theo bản Kết quả học tập gốc để đối chiếu với Bảng điểm TN dự kiến. Nếu có sai sót, sinh viên ghi trực tiếp vào bảng điểm, ký xác nhận và nộp lại cho phòng Đào tạo theo thời gian quy định.

            - Sinh viên không đến nhận hoặc không nộp lại bảng điểm TN dự kiến sẽ không được nhà trường công nhận kết quả TN trong đợt này.

III. KÝ SỔ GỐC CẤP PHÁT BẰNG VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 

            - Sinh viên không ký Sổ gốc cấp phát bằng TN sẽ không được phát bằng và Bảng điểm TN.

            - Sinh viên đến nhận bằng TN tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long) cần mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự: namặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu; nữ mặc áo dài truyền thống. Nhà trường không trao bằng và Bảng điểm TN tại Hội trường cho những sinh viên không mặc trang phục theo đúng quy định trên.

IV. KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Thứ Tư, ngày 18/4/2018

(Trong giờ hành chính)

- Chụp ảnh tại tầng 1 nhà 9 tầng.

- Thu HSTN, lệ phí xét tốt nghiệp tại Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

Lịch cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau. Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi trên trang web của nhà trường.

- Nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN và ký xác nhận Bảng điểm TN dự kiến tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long)

- Nộp bảng điểm TN dự kiến (đã ký xác nhận các thông tin trên bảng điểm là chính xác).

- Nộp đơn xin hoãn TN và bảng điểm TN dự kiến.

Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

- Ký sổ gốc cấp phát bằng TN.

- Đăng ký nhận bằng TN tại Hội trường

Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

- Trao bằng TN và bảng điểm TN tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long)


Tin mới

Các tin khác