Nhiệm vụ của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

PDBCLChủ trì và phối hợp các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, minh chứng phục vụ cho việc kiểm định chất lượng. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.