Giới thiệu

Nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo Nhật ngữ

001Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Nhật cho sinh viên và người học có nhu cầu; tổ chức thi và cấp chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng tiếng Nhật cho sinh viên của trường và các đối tượng khác;

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.