Nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ

001Tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, tài chính, kế toán, kiểm toán, truyền thông, du lịch, khách sạn ... cho sinh viên của trường và các đối tượng khác;

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.