Trung tâm Đào tạo ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ

THÔNG BÁO V/v Tổ chức thi chuẩn đầu ra TOEIC và PET nội bộ (Đợt 4 - 5/2017 & Đợt 5 – 7/2017)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TOEIC TRAINING HOME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà nội, ngày 3 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi chuẩn đầu ra TOEIC và PET nội bộ (Đợt 4 - 5/2017 & Đợt 5 – 7/2017)

1) Đối tượng dự thi: Sinh viên các khóa ≥ 26 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh)

2) Thời gian và địa điểm thi:

Thời gian: 8h00-10h30 Sáng Chủ nhật ngày 28/5/2017

Địa điểm: ĐH Thăng Long (Danh sách dự thi và phòng thi cụ thể sẽ được thông báo vào Thứ 6 ngày 26/5/2017 trên website của trường)

3) Đăng kí thi:

Lịch đăng kí: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 22/5/2017

  1. Thứ 2 ngày 15/5/2017

Chiều: từ 14h00 đến 16h30

  1. Thứ 3 ngày 16/5/2017

Chiều: từ 14h00 đến 16h30

  1. Thứ 5 ngày 18/5/2017

Chiều: từ 14h00 đến 16h30

  1. Thứ 6 ngày 19/5/2017

Chiều: từ 14h00 đến 16h30

  1. Thứ 2 ngày 22/5/2017

Chiều: từ 14h00 đến 16h30

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TOEIC TRAINING HOME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà nội, ngày 3 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Mở thêm đợt thi chuẩn đầu ra TOEIC và PET nội bộ

Đợt 5 năm học 2016 - 2017 

Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp Đợt tháng 8/2017, Toeic Training Home thuộc Trung tâm đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ mở thêm 01 đợt thi chuẩn đầu ra TOEIC và PET nội bộ - Đợt 5 năm học 2016 – 2017. 

1) Đối tượng dự thi: Sinh viên các khóa ≥ 26 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh)

2) Thời gian và địa điểm thi:

Thời gian: 8h00-10h30 Sáng Chủ nhật ngày 23/7/2017

Địa điểm: ĐH Thăng Long (Danh sách dự thi và phòng thi cụ thể sẽ được thông báo vào Thứ 6 ngày 21/7/2017 trên website của trường)

Địa điểm đăng kí: Văn phòng Toeic Training Home, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ, Sảnh tầng 1, nhà B.

Khi đến đăng kí, sinh viên mang theo CMTND hoặc thẻ sinh viên còn giá trị và nộp lệ phí thi 350.000 đồng/1 lần thi.

Lịch nhận đăng kí thi cụ thể sẽ được thông báo sau.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TOEIC TRAINING HOME

Lưu ý: Sinh viên muốn đăng kí ngoài khung thời gian trên cần liên hệ trước để đặt lịch hẹn đăng kí:

Cô Trần Phương Thu - ĐT: 0947 897 347; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cô Phí Thị Thu Trang - ĐT: 0985 985 271; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạn cuối nhận đăng kí: Thứ 2 Ngày 22/5/2017

Địa điểm đăng kí: Văn phòng Toeic Training Home, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ, Sảnh tầng 1, nhà B.

Khi đến đăng kí, sinh viên mang theo CMTND hoặc thẻ sinh viên còn giá trị và nộp lệ phí thi 350.000 đồng/1 lần thi.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TOEIC TRAINING HOME


Tin mới

Các tin khác