Trung tâm Đào tạo ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ

THÔNG BÁO Hủy lớp Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Học kỳ II, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

 

THI316 TBHUYLOPTABD 1 1

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.