Trung tâm Đào tạo ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ

THÔNG BÁO V/v: Khai giảng lớp PRE-TOEIC

 

 

TOEICpre 1TOEICpre 2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.