THÔNG BÁO V/v trả sách quá hạn của sinh viên và học viên

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TƯ LIỆU – THƯ VIỆN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v trả sách quá hạn của sinh viên và học viên

Phòng Tư liệu – Thư viện thống kê danh sách sinh viên và học viên mượn sách quá hạn trong thời gian dài mà chưa trả lại cho Thư viện. Sinh viên và học viên xem danh sách độc giả mượn sách quá hạn chưa trả tại đây.

Những sinh viên và học viên có tên trong danh sách trên cần tới Thư viện để hoàn thành thủ tục trả sáchtrước ngày 04/07/2015.

Sau ngày 04/07/2015, các trường hợp độc giả vẫn không hoàn thành thủ tục trả sách, sẽ phải chịu những hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường. Các thắc mắc, khiếu nại của độc giả sau ngày 04/07/2015 sẽ không được giải quyết.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ms. Tuyến/ SĐT: 01684.659.450, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

PHÒNG TL-TVVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.