THÔNG BÁO V/v sử dụng cơ sở dữ liệu HINARI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TƯ LIỆU THƯ VIỆN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v sử dụng cơ sở dữ liệu HINARI

HINARI được xây dựng bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và bắt đầu triển khai từ tháng 01/2002 với cơ sở dữ liệu gồm 1500 tạp chí của 06 nhà xuất bản lớn trên thế giới là Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag và John Wiley, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của các quốc gia đang phát triển đến một trong những bộ sưu tập các ấn phẩm Y - Sinh học và các ngành khoa học có liên quan.

Trường Đại học Thăng Long là một trong số 13 cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo tài liệu của HINARI năm 2014) có quyền truy cập HINARI. Để được cấp mật khẩu truy cập HINARI bạn đọc vui lòng đọc điều kiện sử dụng HINARI tại đây và gửi thư về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20%20">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau khi đã chấp nhận điều kiện sử dụng đầy đủ của HINARI. Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập vào website thuvien.thanglong.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại tầng 3, tòa nhà thư viện.

PHÒNG TƯ LIỆU THƯ VIỆNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.