ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HINARI

Hinari Master logo Bạn đọc phải là giảng viên, cán bộ, sinh viên các loại hình đào tạo của Trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

Hướng dẫn sử dụng tài nguyên Thư viện Trường

giờ mở cửa thư viện

Thư viện Trường Đại học Thăng Long mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trừ những ngày lễ.

Bên ngoài tòa nhà Thư viện 4 tầng, Thư viện Trường Đại học Thăng Long còn chịu trách nhiệm quản lý một số phòng chuyên nghiệp khác của Trường như sau:

  1. Hệ thống các phòng tự học của khu giảng đường A-B ở các tầng 3 đến 7,
  2. Các phòng tự học bằng máy tính ở các tầng 3 đến 7 của nhà B-7 tầng,

- Chi tiết giờ mở cửa và nội quy sử dụng các phòng trên có thể tham khảo ở trang liên kết này.

- Có thể tra cứu biên mục trực tuyến Thư viện Trường Đại học Thăng Long tại địa chỉ:http://thuvien.thanglong.edu.vn/

- Mọi câu hỏi và yêu cầu thông tin có thể gửi qua e-mail đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.