Nhiệm vụ của Phòng Tư liệu – Thư viện

 

Nhiệm vụ của Phòng Tư liệu – Thư viện

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển nguồn tư liệu phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

- Đề xuất mua sách, báo bổ sung thường xuyên cho thư viện; phối hợp với các bộ môn để in ấn, xuất bản, mua tài liệu, giáo trình phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên, học viên.

- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin; khai thác nguồn tài nguyên thông tin của mạng lưới hệ thống thư viện trong nước và quốc tế.

- Quản lý trang web Thư viện điện tử. Thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động đảm bảo phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên khai thác, sử dụng hiệu quả kho tin, tư liệu của thư viện.

-  Tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên khai thác sử dụng nguồn tư liệu mới được bổ sung.

- Tiếp nhận và lưu trữ các sản phẩm nghiên cứu khoa học của trường: công trình nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học, tuyển tập các hội nghị khoa học; luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp của học viên, sinh viên.

 

PTVIEN

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.