Nhiệm vụ của Phòng Tư liệu – Thư viện

PTVIENNghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển nguồn tư liệu phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

Xem tiếp...

Giới thiệu khái quát về Thư viện Đại học Thăng Long

library-buildingThư viện trường Đại học Thăng Long giảng đường thứ hai của sinh viên, là nơi cung cấp nguồn thông tin có chọn lọc, đã và đang không ngừng đầu tư đổi mới, phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ đắc lực cho công cuộc đào tạo và được xem là trung tâm thông tin, văn hóa của Nhà trường.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.