Nhiệm vụ của Phòng Tài vụ

PTVUXây dựng kế hoạch thu chi ngân sách hằng năm trình Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu; hướng dẫn nghiệp vụ thanh, quyết toán cho các đơn vị; tổ chức hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, ghi nhận theo yêu cầu nghiệp vụ kế toán, tài chính; lập các loại bảng biểu báo cáo quyết toán hằng tháng, hằng quý hoặc hằng năm theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.