THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 1

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 190729     /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ

Năm 2019 đợt 1

1. Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2019 đợt 1 được đăng trên website của Trường Đại học Thăng Long tại đây.

2. Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2019 đợt 1 (mẫu đơn Download tại đây).

Thời gian: từ ngày 29/07/2019 đến hết ngày 06/08/2019 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật)

- Sáng: 08h00’ – 11h30’

- Chiều: 13h30’ – 16h30’

Địa điểm: Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, tầng 3 nhà A, Trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lệ phí: 200.000 đồng/1 môn thi.

Mọi trao đổi xin liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nơi nhận:

        - Phòng HC - TH;

        - Phòng Sau ĐH&QLKH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Minh XuânVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.