Thông báo Kết quả thi tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13  tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ

đợt 1 năm 2018

1. Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018 được đăng trên website của Trường Đại học Thăng Long tại đây

2. Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (mẫu đơn Download tại đây).

Thời gian: từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 27/07/2018 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật)

- Sáng: 08h00’ – 11h30’

- Chiều: 13h30’ – 16h30’

Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, tầng 1 nhà A, Trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lệ phí: 200.000 đồng/1 môn thi.

Điểm trúng tuyển dự kiến công bố vào ngày 10/08/2018.

Mọi trao đổi xin liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nơi nhận:

        - Phòng HC - TH;

        - Phòng Sau ĐH&QLKH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Minh XuânVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.