Thông báo: Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 

Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm2017

Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (mẫu đơn Download tại đây).

Thời gian: từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 07/12/2017 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật)

- Sáng: 08h00’ – 11h30’

- Chiều: 13h30’ – 16h30

 

Địa điểm: Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, tầng 3 nhà A, Trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Lệ phí: 25.000 đồng/1 môn thi.

 

Kết quả sau khi chấm phúc khảo dự kiến sẽ công bố vào ngày 14/12/2017

 

Nơi nhận:

        - Lưu HC - TH;

        - Lưu P.Sau Đại học.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS. Nguyễn Minh Xuân


Tin mới

Các tin khác