THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự thi thạc sỹ 2015 (theo phòng thi)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG SĐH & QLKH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

 Danh sách thí sinh dự thi thạc sỹ 2015 (theo phòng thi)

Phòng Sau đại học & Quản lý khoa học Trường Đại học Thăng Long thông báo Danh sách thí sinh dự thi thạc sỹ 2015 (theo phòng thi). Thí sinh xem danh sách tại đây.

 

PHÒNG SĐH & QLKHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.