DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC & QLKH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2015

    Phòng Sau đại học và Quản lý Khoa học Trường Đại học Thăng Long thông báo Danh sách trích ngang thí sinh dự thi cao học năm 2015. Thí sinh xem danh sách tại đây.

Thí sinh chủ động kiểm tra lại các thông tin cá nhân trong danh sách. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin liên hệ phòng Sau đại học và Quản lý Khoa học/ SĐT: (04) 3559.0515.

 

PHÒNG SĐH & QLKHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.