THÔNG BÁO V/v: thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng – Khóa 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Số:   04 /SĐH-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ

chuyên ngành quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng – Khóa 1

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng khóa 1, Trường Đại học Thăng Long đã nhận hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên theo 2 đợt (Đợt 1: Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 31/01/2015, Đợt 2: Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 06/03/2015). Do đợt 2 có hai tuần nghỉ tết âm lịch nên Ban Giám hiệu đã quyết định kéo dài thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng – khóa 1 đến ngày 10/04/2015.

Học viên đăng ký nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học tại phòng Sau đại học và quản lý khoa học – A304.

A. Hồ sơ bảo vệ gồm:

1. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có công chứng).

2. Một quyển luận văn đóng bìa mềm và một quyển tóm tắt để kiểm tra quy cách.

3. Phong bì đựng 02 ảnh (4x6) ghi rõ họ tên, ngày sinh, chuyên ngành của học viên ở mặt sau ảnh và trên phong bì.

4. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (theo mẫu).

5. Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu).

6. Lý lịch khoa học (theo mẫu).

7. Bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ tiếng Anh (bản sao có công chứng).

B. Thủ tục sau khi bảo vệ:

- Chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn theo đề nghị của hội đồng;

- Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ, học viên phải nộp cho phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học 02 đĩa CD toàn văn luận văn, 02 quyển tóm tắt, 02 quyển luận văn (đóng bìa cứng) đã có xác nhận chỉnh sửa luận văn của giảng viên hướng dẫn và chủ tịch hội đồng ở trang cuối của bản chính luận văn (theo mẫu). Học viên không hoàn các thành thủ tục này theo yêu cầu sẽ không được nhận các giấy tờ liên quan đến tốt nghiệp.

 

Lưu ý: Nếu đến thời hạn nộp luận văn học viên chưa hoàn thành thì phải làm thủ tục gia hạn theo đúng quy định và nộp về Phòng Sau đại học và quản lý khoa học. Học viên được xem xét gia hạn tối đa 02 lần với thời gian và lệ phí như sau:

- Gia hạn thời gian thực hiện luận văn lần 1 (03 tháng): 3.000.000 đồng (Học viên hoàn tất thủ tục gia hạn trước ngày 10/04/2015).

- Gia hạn thời gian thực hiện luận văn lần 2 (03 tháng): 5.000.000 đồng (Học viên hoàn tất thủ tục gia hạn trước ngày 10/07/2015)

Quá thời hạn trên phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học sẽ trình Ban Giám hiệu Nhà trường làm thủ tục xóa tên các học viên không làm thủ tục gia hạn bảo vệ.

Đề nghị các Khoa thông báo rõ yêu cầu này đến các tổ bộ môn và học viên được biết.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Minh Xuân

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.