THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 1

12 100 100 75 fillTHÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 1

Xem tiếp...

Thông báo Kết quả thi tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018

10(3)Thông báo Kết quả thi tuyển sinh và Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ  đợt 1 năm 2018

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

40(1)ĐỀ ÁNĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc khảo bài thi kết thúc học phần cao học Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Phòng Sau đại học nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.